Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή Γραμματεία-Μελέτες
   
Ύμνος εις Οσίους, Μοναχούς, Ασκητάς και Μοναζούσας (Εισαγωγή και Σχόλια ΠΑΝ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Χριστός Πάσχων - Τραγωδία (Επιμελ. Θ.ΧΟΪΔΑΝ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Ε` (Ψελλός: Λόγοι, Επιστολαί κ.α.)
ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Αναγέννησις των Γραμμάτων κατά τον ΙΒ' αι. εις το Βυζάντιον και ο Όμηρος (διατριβή επί Διδακτορία)
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΝΗ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Γερμανός Αφθονίδης ο τελευταίος των βυζαντινών λογίων
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.Λ.
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Βυζαντινή Ποίησις
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Επιμελεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντινά Κείμενα
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ. (Επιμέλεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντινά Ιπποτικά Μυθιστορήματα
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Επιμέλεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Μιχαήλ Ψελλός
ΚΡΙΑΡΑΣ Ε.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123